پیشگفتار

این وبسایت کتابخانه‌ای از روش‌ های خودکشی  در اینترنت را داراست، که شامل خطرات و روش‌های انفرادی و قابلیت اعتماد آن‌هاست، و همچنین اطلاعات آماری در خصوص هر روش می‌تواند بسیار مفید باشد.

روش‌ های خودکشی در اینترنت

هنگامی که این سایت را می‌نوشتیم با مراجعه به منابع خارجی دریافتیم که مطالب زیادی درخصوص روش‌ های خودکشی در اینترنت وجود دارند. بولتن‌های زیادی با بحث‌های زیاد در خصوص روش‌ های مختلف (معمولاً توسط کسانی که روش‌های مختلف را امتحان کرده بودند و ناموفق بوده‌اند) ، کتاب‌ها و وب سایت‌های زیادی وجود داشت.

تعجب برانگیز است که چرا این قدر بحث در خصوص روش‌ های آسان و قطعی خودکشی و خودکشی بدون درد و خونریزی وجود دارد (مراجعه شود به آمار خودکشی)

هشدار

متاسفانه عده‌ای با در معرض فروش گذاشتن داروهایی تاریخ مصرف گذشته و در بسیاری از موارد تقلبی ،با سوءاستفاده از مطالب این سایت اقدام به فروش سموم شیمیایی تحت عنوان خودکشی تضمینی و بدون درد می‌کنند.امیدواریم پس از مطالعه کامل مطالب این سایت به دانش کافی در مورد جوانب تصمیمتان و همچنین انتخابی آگاهانه دست پیدا کنید.

خودکشی با ترکیبی از دارو

(خودکشی با ترکیبی از دارو) به نظر می‌رسد روش بدون دردی برای خودکشی باشد، و افراد مدت زیادی تلاش می‌کنند تا روشی بیابند که به آن دست پیدا کنند. اما مقادیری زیادی از این تلاش‌ها در انتها ناموفق از کار در می‌آیند،

زیرا روش‌های خودکشی تمیز و نسبتاً بدون درد معمولاً به صورتی انجام نمی‌پذیرند که کشنده باشند.

و بسیاری از افراد در آخر کار سر از بیمارستان در می‌آورند و برای اقدام ناموفق به خودکشی تحت بستری قرار می‌گیرند.

آمار خودکشی

شکل‌هایی که در بخش آمار خودکشی ارائه شده ، نشان می‌دهد که برای هر خودکشی موفق 33 خودکشی ناموفق وجود دارد. برای اُوردز دارو این آمار 1 به 40 است. در حقیقت در صورت اقدام به خودکشی احتمال بیشتر این است که شما زنده سر از بیمارستان یا اینکه دچار مشکلات سلامتی کوتاه مدت یا بلند مدت شوید تا اینکه بمیرید.

نتیجه

بنابراین اگر شما با خواندن این مطالب در خصوص یافتن راهی برای پیدا کردن روشی بی درد و موثر برای خودکشی نگران‌تر شدید، توصیه می‌شود که با دقت بیشتری اطلاعات مربوط به خطرات روش‌های خودکشی را بخوانید و شاید بهتر باشد قسمت کمکم کنید را بخوانید، چرا که بیشتر ممکن است شما با اقدام به خودکشی به خود صدمه برسانید تا اینکه در کشتن خود موفق شوید.

توصیه

برای هرکسی که به خودکشی اقدام می‌کند، دست یابی به این هدف، اگر یک روش قابل اعتماد انتخاب شود، ممکن است آسان باشد . مشکلات اصلی معمولاً مربوط به تدارکات لازم، نیست، بلکه تحلیل درونی شخصی است، و این فکر که دیگران چگونه واکنش می‌دهند (رفتار ما توسط اینکه چگونه فکر می‌کنیم که دیگران واکنش می‌دهند، تحت تأثیر قرار می‌گیرد).

برای بسیاری از افرادی که جدا به خودکشی فکر می‌کنند، آن‌ها واقعاً می‌خواهند زندگی خود را به پایان برسانند، اما این ترس که مرگ چگونه ممکن است حس شود آن‌ها را از این کار باز می‌دارد.

راهنمایی

برای مطالعه‌ی روش‌های خودکشی لطفاً فهرست را انتخاب کنید. با این حال هنوز روش‌هایی وجود دارند که در این سایت ذکر نشده‌اند. و بیشتر به خاطر اینکه این روش‌ها یا قابل اعتماد نیستند یا برای اجرا بسیار سخت هستند. در نتیجه کسانی که به روش‌های غیر معمول برای خودکشی فکر می‌کنند باید تذکر داد که دلیلی وجود دارد که در خصوص آن‌ها در اینجا مطلبی نوشته نشده است.

www.000webhost.com