مسمومیت شیمیایی / خودکشی با مواد شیمیایی

خرید بسیاری از سموم شیمیایی آزاد است، خصوصاً مواد شیمیایی کشاورزی و خانه داری. به همین دلیل مسمومیت شیمیایی بسیار مرسوم می‌باشد.  بسیاری از این مواد به شدت سمی هستند. آمار سازمان بهداشت جهانی نشان می‌دهد که خودکشی با سموم آفت کش در کشورهای آسیایی و آمریکای لاتین روش خودکشی محبوب بوده است.

 

مسموميت شيميايي

ميزان مسموميت شیمیایی، درجه سميت يك ماده شيميايي را نشان مي دهد. مصرف مقادير زياد مواد شيميايي كه درجه سميت كمي دارند موجب مسموميت مي شود، اين در حالي است كه مصرف مقدار كمي از مواد شيميايي كه درجه سميت زيادي دارند، باعث مسموميت مي گردد. سم شناسان براي آزمايش هاي تعيين ميزان منجر به مسموميت توسط مواد شيميايي از حيوانات استفاده مي كنند. يكي از مقاديري كه در اين آزمايشات اندازه گيري مي شود، ميزان (دوز) مواد شيميايي است كه منجر به مرگ 50 درصد حيوانات مورد آزمايش مي شود. اين آزمايش را ميزان كشندگي يا LD5O  مي نامند.

دسته بندي هاي محدودي در خصوص بررسي خصوصيات مواد سمي و غير سمي وجود دارد. اين دسته بندي ها به منظور ايجاد هماهنگي استفاده مي شوند و اين روش بطور ضمني (غير مستقيم) بيان مي دارد كه آيا مواد شيميايي سمي هستند يا نه؟ با اين وجود ورود مواد شيميايي با دوز كافي و مشخص مي تواند مسموميت ايجاد نمايد.

به بيان ديگر، همه مواد شيميايي مي توانند سمي باشند و مقدار ماده يا دوز وارد شده به بدن تعيين كنندة‌ بروز اثرات مسموميت مي باشد. تنها تماس با «مواد شيميايي خاص» باعث مسموميت نمي شود، بلكه بسياري از آنها اثرات سمي دارند و در تماس با آنها مسموميت ايجاد مي گردد.

مسمومیت شیمیایی مجموعه‌ای از اختلالات بدن است که در اثر جذب ماده‌ای بیگانه که به آن سمی گفته می‌شود بروز می‌کند. جذب مادهٔ سمی می‌تواند از راه‌های زیر صورت بگیرد:

  • استنشاق نوعی گاز، بخار، دود یا گرد و غبار
  • دستگاه گوارشی (خوردن یا آشامیدن)
  • تماس پوستی (از طریق انتشار از اپی‌درم و یا عبور از زخم یا سوختگی)
  • تزریق در خون

موجبات مسمومیت شیمیایی

فاكتورهايي كه مي توانند بر درجه سميت مواد شيميايي اثرگذار باشند عبارتند از:

  • راه ورود مواد سمي به بدن
  • مقدار يا دوز مواد سمي وارد شده به بدن
  • درجه سميت
  • ميزان خروج سم از بدن
  • عوامل بيولوژيك

 نتیجه

با این حال پیدا کردن اطلاعات در خصوص دز کشنده‌ی حداقلی این مواد سخت است. در سایت alt.suicide.methods گزارشات متعددی وجود دارد که سموم مختلف را امتحان کرده‌اند عنوان کرده‌اند آن‌ها (الف) غیر کشنده هستند (ب) به شدت دردناک هستند و (ج) در بعضی موارد منجر به صدمات جسمی دائمی می‌شوند. درد قبل از مرگ به شدت رنج آور است. پس هر کس که این روش را برای خودکشی در نظر می‌گیرد شاید بخواهد با تحقیق بر روی اثر ماده‌ی شیمیایی مورد انتخابشان این کار را انجام دهد.

www.000webhost.com