آموزش گره زدن طناب دار

در این برچسب در مورد آموزش گره زدن طناب دار توضیح داده شده است.
آموزش گره زدن طناب دار
انواع گره های طناب دار

دار زدن – دار زدن پرش کوتاه/دار زدن پرشی

گرچه دار زدن یکی از روش‌های قابل اعتماد خودکشی است، همیشه و صد درصد موثر نیست. تحقیقات نشان می‌دهند که آن‌ها 77 تا 88 درصد موثرند. البته اگر این روش به صورت صحیح انجام پذیر احتمال زیادی برای کُشندگی آن…
Read more