خرید اینترنتی سم سیانور

سیانور ( سیانید ) و پتاسیم کلرید

سیانید ( سیانور ) و پتاسیم کلرید به عنوان (قرص خودکشی) یک ماده‌ی شیمیایی بسیار سمی شناخته شده است.و مطمئناً می‌تواند با غلظت مناسب منجر به مرگ شود.   فهرست محتوا پیشگفتار سیانور از کجا تهیه کنیم؟ طرز تهیه سیانور …
Read more