دانلود کتاب خروج نهایی pdf

دانلود کتاب خروج نهایی pdf
دانلود و مطالعه کتاب خروج نهایی pdf به زبان انگلیسی
بخشی از پیشگفتار کتاب خروج نهایی
این کتاب در ده سال اول انتشارش گاهی توسط افرادی که عمیقاً افسرده و ازنظر روانی بیمار بوده‌اند استفاده‌شده است که قصد من نبود. از این سوءاستفاده متأسفم اما نمی‌توانم در مورد پدیده خودکشی که بین انسان‌ها همیشه شایع است  کاری کنم.

بعضی از ما فاقد بنیان‌های فکری  و احساسی برای مقابله با مشکلات واقعی و یا خیالی یک‌عمر زندگی هستند و انتخاب می‌کنند که بمیرند.

همیشه خودویرانگری جسمی یک شخص، باعث هدر دادن غم‌انگیز زندگی و رنجاندن بازماندگان می‌شود اما زندگی یک مسئولیت فردی است. هرکداممان باید برای خود تصمیم بگیرد.

خوشبختانه تنها بخش کوچکی از جامعه آمریکا مرتکب خودکشی می‌شوند. نزدیک ۳۱۰۰۰ نفر از ۲۲۵۰۰۰۰ نفر فوتی در سال به علت خودکشی می‌میرند. این آمار از زمان انتشار کتاب تغییری نکرده است اما اتفاقی که افتاده است این است که بعضی از افرادی که مرتکب خودکشی شده‌اند از روش‌های خودکشی‌ای که برای بیماران لاعلاج در این کتاب پیشنهادشده استفاده کرده‌اند. اگر این به این معنا باشد که این افراد بخصوص که از بیماری روانی رنج می‌بردند با روشی کم‌تر خشونت‌آمیز و شوکه کننده مرده‌اند پس من می‌توانم با آن کنار بیایم.

ادامه در مطالب زیر: