راه های اسان مردن

مطالب این سایت و این دوکتاب حاوی شرح و توضیح راه های اسان مردن می‌باشد اما آنطور که به نظر می‌رسد روش‌های اسان مردن ساده و براحتی در دسترس نیستند.

به طور کلی روش‌های اسان مردن ، بی درد و آرام نیستند و می‌توانند باعث درد و رنج بسیار و یا دفرمه شدن بدن بشوند.
راه های اسان مردن(روش‌های بدون درد)
از روش‌های اسان مردن می‌توان به روش دارزدن، اسلحه و پرش از ارتفاع اشاره کرد که با وجود آسان بودن به هیچ وجه بی درد و کاملا قطعی نیستند. اما اگر منظور از راه های اسان مردن روش‌هایی است که منجر به درد و رنج نشوند می‌توان روش‌های زیر را را های اسان مردن نامید:

کیسه پلاستیکی و گاز نجیب(کیسه خروج)
پنتوباربیتال
کیسه پلاستیکی و دارو

 

www.000webhost.com