منبع علمی‌تجربی خودکشی

ما از هرگونه بازخورد یا نظر شامل تجربیات، انتقادات و پیشنهادات استقبال می کنیم. از طریق تلگرام ویا فرم زیر پیامتان را ارسال کنید.


اگر پس از خواندن مطالب این سایت با این وجود هنوز قصد خودکشی دارید، با برقراری تماس از طریق پیام‌رسان تلگرام ، از کمک‌های لازم برخوردار شوید.


 

 

 

اشتراک گذاری
اگر پس از خواندن مطالب این سایت با این وجود هنوز قصد خودکشی دارید، با برقراری تماس از طریق پیام‌رسان تلگرام ، از اطلاعات لازم برخوردار شوید.