خودکشی در اسلام

به دلیل اینکه اکثریت مخاطبین این سایت پیروان دین اسلام هستند موضوع خودکشی در اسلام را در اینجا با توجه به آیات و روایات شرح می‌دهیم. با این وجود این سایت هیچگونه دیدگاه مذهبی در مورد خودکشی نداشته و این مطلب تنها به دلیل پرسش‌های مکرر مخاطبین ایجاد شده است.

مطالب این قسمت برگرفته ازویکی‌پدیا می‌باشد.

خودکشی در اسلام در آیات قرآن

در اسلام و دیگر دین‌های ابراهیمی خودکشی گناه کبیره محسوب می‌شود که با ارتکاب آن روح فرد در دنیای دیگر حق زندگی نخواهد داشت. طبق آیه‌ای در قرآن:

“و خود را مکشید؛ چراکه خداوند بخشنده‌ترین است بر شما.”

—  سوره شماره ۴ قرآن نساء، آیه ۲۹

خودکشی در اسلام در روایات

بیش‌تر روحانیان مسلمان خودکشی و حمله انتحاری را حرام اعلام کرده‌اند.

ابو داوود چنین می‌گوید: «این حرام دانستن خودکشی و حمله انتحاری به طور مساوی نشان از سنت‌های اسلامی در برخورد با این دو معقوله دارد و نشان می‌دهد خودکشی از هر نوعش که باشد در این دین تحریم شده است.» عالمان این دین تأکید دارند که حلمه انتحاری غیرشرعی است و هیچ ربطی به اسلام ندارد.

همچنین احادیث (گفته‌های حضرت محمد را حدیث و جمع واژه‌ای آن را احادیث گویند) گوناگونی در تحریم خودکشی وجود دارد. به طور مثال:

ابوهریره نقل می‌کند: پیامبر گفت: “کسی که خود را از راه حلق آویز کردن می‌کشد، در آتش جهنم هم به همان صورت حلق آویز تا ابد باقی می‌ماند و همچنین است کسی که خود را با خنجر می‌کشد.”

— صحیح بخاری, ۲:۲۳:۴۴۶

و باز از ابوهریره چنین نقل است که: پیامبر گفت: “هرآنکه خود را به عمد از کوهی پایین افکند تا بمیرد، در آن دنیا به آتش جهنم افتد و تا ابد در آنجا بسوزد و هرآنکه با خوردن سم خود را بکشد، در آن دنیا آن سم را با خود به جهنم برد و در آتش جهنم خورد و تا ابد در آن بسوزد و هرآنکه خود را با سلاحی فلزی از پای درآورد، در آتش جهنم نیز آن سلاح به همراهش باشد و به خود ضربه زند و تا ابد در آتش جهنم بسوزد.”

—  صحیح بخاری, ۷:۷۱:۶۷۰

به علاوه از امام جعفر صادق، شمشین امام شیعیان نقل است که:

ابی ولید گفت من از ابا عبدالله حسین (ع)  شنیدم که می‌گفت: “هرکه خود را به عمد بکشد، تا ابد در آتش جهنم بسوزد. ”

 

www.000webhost.com