قوانین و شرایط استفاده از سایت

این وب‌سایت یک سرویس خدمات اطلاعاتی رایگان بر اساس قوانین و شرایط ذیل است. وب‌سایت خودکشی حق تغییر این قوانین و شرایط را در هر زمان برای خود نگه می‌دارد . بازدید از این سایت به منزله‌ی قبول قوانین و شرایط استفاده از سایت می‌باشد.

این وب‌سایت افراد را به خودکشی یا اقدام به خودکشی ترغیب نمی‌کند. نیت اصلی وب‌سایت ارائه‌ی همفهمی و همدردی ، بر اساس دانش و تجربه ، به افراد در بحران است که حتی خود را دیگر باور ندارند ؛ و به چالش کشاندن افکار خودکشی آمیز آن‌ها و دادن اطلاعات موثق و کامل در مورد روش ها ، اما بدون قضاوت اخلاقی یا نصیحت کردن آنان است. این وب‌سایت به بازدیدکنندگان روش‌هایی ارائه می‌دهد تا قادر شوند با افکار خودکشی آمیز خود طبق انتخاب خود مواجه شوند.

مؤلفان این وب‌سایت هیچ‌گونه آموزش خاصی در خصوص مسائل سلامت روانی ندارند، و نمی‌تواند به عنوان مشاور یا روان درمانگر عمل کند. به شما قویاً توصیه می‌شود تا با پزشک یا فرد متخصص آموزش دیده مشورت کنید. این وب‌سایت نمی‌تواند جایگزین متخصصین آموزش دیده در حیطه‌ی سلامت روان شود و در نتیجه نمی‌تواند جایگزین یک سرویس مداخله در مواقع اضطراری شود.

تصریح می‌شود که بازدید شما از این سایت بنا به اراده‌ی خود شما و آزادانه بوده است.

استفاده از این وب‌سایت برای افراد پایین 18سال ممنوع است.

محدودیت مسئولیت

شما توافق می‌کنید که وب‌سایت  و صاحبانش را از هر گونه ادعای مرتبط یا مربوط به استفاده‌ی کاربر از آن، یا ناشایستگی شما برای دسترسی یا استفاده از این وب‌سایت یا اطلاعات شامل شده در آن یا لینک‌های مذکور در آن مبری میدانید.

شما همچنین موافقت می‌کنید که وب‌سایت یا مشارکت کنندگان در اطلاعات این سایت به شما یا هرکس دیگر، برای هر تصمیم گرفته شده یا عملی که با توجه به اطلاعات مشمول در وب‌سایت خودکشی انجام پذیرد، برای هیچ نتیجه، صدمه‌ی مشابه یا خاص ، حتی اگر امکان این صدمات توصیه شده باشد هیچ گونه مسئولیتی ندارند.

عدم مسئولیت در خصوص توصیه‌ی تخصصی

اطلاعات آماده در کل این وب‌سایت به صورت خلاصه به عنوان اطلاعات تکمیلی و نه به عنوان اطلاعات جایگزین برای دانش، مهارت و قضاوت روان‌شناسان، روان درمانگران، پزشکان و متخصصین بهداشت روانی مهیا شده است. افراد باید قبل از فکر برای هر گونه اقدام مرتبط با اطلاعات این سایت ، به دنبال توصیه‌های افراد متخصص باشند.

اطلاعات این سایت از منابع آماده‌ی همگانی و تخصصی که اعتقاد بر صحت و دقت آن‌ها بوده است اخذ و ترجمه شده‌اند. با این حال وب‌سایت  تصریح می‌کند که هیچ تضمینی برای دقت، قابل اعتماد بودن یا کامل بودن این اطلاعات ندارد. در صورتی که هر گونه نگرانی یا سوال پزشکی، سلامتی و غیره دارید باید با پزشکان یا سایر متخصصین سلامت مشورت کنید.

اطلاعات موجود یا قابل دسترس در این سایت به همین گونه که هستند مهیا شده‌اند و هیچ تضمینی به صورت صریح یا ضمنی ندارند . وب‌سایت هیچ گونه مسئولیتی به افراد در خصوص استفاده از این اطلاعات ندارد.

انکار تضمین

وب‌سایت  هیچ مسأله ای مرتبط با وب‌سایت، شامل اما نه محدود به هر تضمینی در خصوص دقت، کامل بودن، رواج، قابل اعتماد بودن، یا هرگونه تضمینی در خصوص مسائل مرتبط به سایت یا سرورها و غیره ندارد.

قوانین استفاده از محتوای سایت

تمام حقوق ، شامل حق کپی رایت، در محتوای صفحات این سایت متعلق به منبع علمی‌تجربی خودکشی است. شما موافقت می‌کنید در ارجاع دهی به این صفحات از این قوانین و حقوق، برای استفاده‌ی شخصی پیروی کنید.

شما حق بدون اجازه‌ی وب‌سایت  حق کپی، انتشار ، دانلود ،ذخیره ، انتقال ، نمایش ، اقتباس یا تغییر در محتوای این سایت را ندارید.

در ایران

در مورد خودکشی های موفق، یعنی آن نوع از خودکشی که هدف فرد محقق می شود و او می میرد، با قاطعیت می توان گفت که خودکشی در ایران جرم نیست چرا که اولا این عمل جرم انگاری نشده و ثانیا اصل شخصی بودن مجازات ها در نظام حقوق کیفری ایران حاکم است و وقتی فرد می میرد، دیگر کسی وجود ندارد که بتوان او را مجازات کرد.

اما زمانی که خودکشی به مرگ منتهی نمی شود، قدری می توان با احتیاط پاسخ داد و عمل فرد را تحت عناوینی دیگر قابل مجازات دانست.

وب سایت‌های شخص ثالث

این وب‌سایت شامل لینک‌هایی است که توسط اشخاصی به غیر از وب‌سایت خودکشی اداره می‌شوند. این لینک‌ها فقط برای آسودگی شما هستند. وب‌سایت این سایت‌ها را اداره یا کنترل نمی‌کند و به هیچ نحوی از انحا مسئول محتوای آن‌ها نیست.

www.000webhost.com