مشاوره

مشاوره زمانی صورت می‌گیرد که مشاوران موکل خود را در حالت محرمانه و خصوصی می‌بینند تا سختی‌هایی که موکل تجربه می‌کند، ناراحتی که ممکن است داشته باشد، نارضایتی آن‌ها از زندگی یا عدم معنا یا جهت یا هدف را کاوش کنند.

 

مشاوره چیست

مشاور با گوش دادن با دقت و صبورانه می‌تواند شروع به درک مشکلات از نقطه نگاه موکل خود شود و بتواند کمک کند تا بتواند آن‌ها را احتمالاً از یک نقطه نظر متفاوت بهتر ببیند. مشاوره یک روش قادر سازی برای تصمیم گیری یا تغییر ، یا کاهش آشفتگی است. مشاوره شامل نصیحت یا هدایت مشتری برای انجام دادن یک کار مشخص نیست. مشاوران در هر صورت در خصوص موکل خود قضاوت نمی‌کنند.

جلسات

در جلسات موکل می‌تواند جنبه‌های مختلفی از زندگی و احساسات خود را بکاود ، در خصوص آن‌ها آزادانه و صریح به صورتی که ندرتاً با دوستان یا خانواده ممکن است صحبت کند. احساسات فروخورده مانند خشم، عصبانیت، غم و شرم می‌توانند بسیار شدید باشند و مشاور فرصتی ارائه می‌دهد تا آن‌ها مورد کاوش قرار گیرند و با احتمالاً درک آن‌ها ساده‌تر گردد. مشاور بیان احساسات را تشویق می‌کند و در نتیجه‌ی آموزشهایشان، آن‌ها قادر به قبول و منعکس کردن مشکلات موکل می‌شود بدون اینکه بار سنگین آن‌ها را بر دوش بکشد.

ویژگی های یک مشاور

پذیرش و احترام به موکل مواردی ضروری برای مشاور می‌باشند ، چرا که با پیش رفتن جلسات همین‌ها باعث اعتماد بین مشاور و موکل می‌شوند و موکل را قادر می‌سازد تا به بسیاری از وجوه زندگی ، روابط و خود زندگی نگاه کند، که ممکن است قبل از این قادر به روبرو شدن با آن‌ها نبوده باشد. مشاور ممکن است به موکل کمک کند تا جزئیات رفتار یا موقعیت‌هایی که مشکل ساز هستند را بررسی کند و محیطی بیابد که بتواند در آن‌ها تغییراتی را شروع کند. مشاور ممکن است به موکل کمک کند تا به گزینه‌های پیش رو نگاه کند و کمک کند تا بهترین راه را انتخاب کند.

مشاوره آنلاین

برای انجام مشاوره آنلاین در ایران سایت زیر می تواند به شما کمک کند.

www.moshaver.co

نتیجه

تمایز ظریفی بین روان درمانی و مشاوره وجود دارد و در بسیاری موارد نمی‌توان آن‌ها را از هم تشخیص داد. روان درمانگران تمرینات سخت‌تری نسبت به مشاوران می‌گذرانند، و بعضی از اشکال روان درمانی شامل نقش فعال‌تر پزشک نسبت به مشاوره می‌باشد. روان درمانی شاید برای کاوش مشکلات و ناهنجاری‌های روان‌شناسی ریشه‌ای تر بهتر باشد. مشاوره برای ایجاد فضا و محیط مشکلات در یک حالت غیرقضاوتی است و با انجام آن چشم انداز بهتری از مشکلات بدست می‌آید. به همین خاطر بسیاری از خطوط بحران‌های خودکشی مشاوران را استخدام می‌کنند و یا به کارمندان خود تمرینات مشاوره‌ای می‌دهند.

www.000webhost.com