منبع علمی‌تجربی خودکشی

نقشه سایت

خانه

 

کمکم کنید

    امروز زنده ماندن

 

پیشگیری از خودکشی

    روان‌درمانی افسردگی

    روانپزشکی

    دارو درمانی افراد مبتلا به امیال خودکشی

    مشاوره

    دوره های بهبود شخصی 

 

اقدام به خودکشی: ابتدا مرا بخوانید

 

آمار خودکشی در جهان/ایران

 

روش‌های خودکشی

    کشنده‌ترین روش‌های خودکشی

        مقایسه روش‌های خودکشی

    سیانور(سیانید) و پتاسیم کلرید

    کیسه پلاستیکی و گاز/ کیسه خودکشی

    مسمومیت دارویی (خودکشی با دارو)

        پنتوباربیتال: خودکشی با دارو

    کیسه پلاستیکی و دارو

    خودکشی با اسلحه‌ها

    پریدن از ارتفاع / ساختمان

    خودکشی با کربن مونوکسید

    دار زدن

    پریدن زیر قطار / مترو

    مسمومیت شیمیایی / خودکشی با مواد شیمیایی

        ریسین

        قرص برنج / آلومنیوم سفید

 

اتانازی و مرگ کمکی

 

کتاب ها: خروج نهایی/کتابچه راهنمای خودکشی آسان

 

مقالات

 

قوانین و شرایط استفاده از سایت

 

تماس با ما

 

 


اگر پس از خواندن مطالب این سایت با این وجود هنوز قصد خودکشی دارید، با برقراری تماس از طریق پیام‌رسان تلگرام ، از کمک‌های لازم برخوردار شوید.


 

اشتراک گذاری
اگر پس از خواندن مطالب این سایت با این وجود هنوز قصد خودکشی دارید، با برقراری تماس از طریق پیام‌رسان تلگرام ، از اطلاعات لازم برخوردار شوید.