منبع علمی‌تجربی خودکشی

آرشیو برچسب: آموزش خودکشی با طناب دار

در این برچسب آموزش خودکشی با طناب دار توضیح داده شده است.
آموزش خودکشی با طناب دار
انواع خودکشی با طناب دار

دار زدن – دار زدن پرش کوتاه/دار زدن پرشی

خودکشی با دار زدن

گرچه دار زدن یکی از روش‌های قابل اعتماد خودکشی است، همیشه و صد درصد موثر نیست. تحقیقات نشان می‌دهند که آن‌ها 72 تا 88 درصد موثرند. البته اگر این روش به صورت صحیح انجام پذیر احتمال زیادی برای کُشندگی آن…
ادامه مطلب

اشتراک گذاری