منبع علمی‌تجربی خودکشی

ترجمه فارسی کتابچه راهنمای خودکشی آسان

اگر پس از خواندن مطالب این سایت با این وجود هنوز قصد خودکشی دارید، با برقراری تماس از طریق پیام‌رسان تلگرام ، از اطلاعات لازم برخوردار شوید.