تماس با ما

تماس با ما

منبع علمی‌تجربی خودکشی فرشته ی نجات نیست،  با این وجود اگر پس از خواندن مطالب این سایت هنوز قصد خودکشی دارید،می‌توانید با برقراری تماس از طریق درگاه‌های ارتباطی زیر از کمک ها و اطلاعات لازم برخوردار شوید وهمچنین می‌توانید انتقادات و…
ادامه مطلب