کربن مونوکسید

این روش(خودکشی با کربن مونوکسید) به قرار داشتن در یک فضای بسته و تولید مقادیر زیادی مونوکسید کربن وابسته است. خرید یک کپسول گاز مونوکسید کربن با استفاده از دستگاه تنظیم گاز یا دریچه یا ماسک گاز یک روش انجام این شیوه‌ی خودکشی است.

فضای بسته می‌تواند یک چادر پلمپ شده یا اتومبیل باشد، که در این صورت استون زمان مرگ را بین 5 تا 15 دقیقه تخمین میزند. مهم نیست که در فضای بسته برای شروع هوا وجود داشته باشد، چرا که با وجود انتخاب بین اکسیژن و مونوکسید کربن، هموگلوبین‌های موجود در خون همیشه ترجیح می‌دهند به کربن مونوکسید بچسبند و اکسیژن حیات بخش را نادیده بگیرند.

در کتابچه راهنما خودکشی آسان، نیچک زمان‌های مرگ بر اساس تمرکز گاز مونوکسید کربن را تخمین میزند و تمرکزی حداقل برابر با 1% (10000ppm) را توصیه می‌کند که باید مرگ را در زمانی بین یک تا سه دقیقه ایجاد کند. به همین دلیل او استفاده از یک مونوکسید کربن سنج را پیشنهاد می‌کند تا بتوان تمرکز حداقل یک درصدی را اندازه گرفت.

هشدار

در بسیاری از کشورها خرید کپسول مونوکسید کربن مشکل است. یک راه دیگر تولید گاز مونوکسید کربن استفاده از بخاری گازی در خانه است . استفاده از این روش اصولاً توصیهنمی‌شود و به شدت خطرآفرین است چرا که ممکن منجر به گازگرفتگی سایر افراد ساکن در خانه و یا آتش سوزی شود.

کشنده‌ ترین روش‌ های خودکشی

کشنده‌ ترین روش‌ های خودکشی

برای اطلاعات در خصوص کشنده‌ ترین روش‌ های خودکشی ، یک نقطه‌ی شروع خوب آمار موجود در خصوص خودکشی‌ های موفق بر مبنای روش‌ های خودکشی است. از لحاظ آماری بیشتر محتمل است که شما با اقدام به خودکشی به…
ادامه مطلب

خودکشی با کربن مونوکسید

خودکشی با کربن مونوکسید

در گذشته خودکشی با کربن مونوکسید و استفاده از اگزوز اتومبیل روش معمولی بود. چه این روش با روش نگه داشتن دائم موتور اتومبیل در فضایی بسته مانند گاراژ صورت می‌گرفت، یا با عبور دادن یک لوله مستقیماً از اگزوز به…
ادامه مطلب